Bild på logotyp

*

Inbjudan till Trådgille kväll 2

"FRÅN TRÅD TILL KLÄDE" på Sveriges första kompletta 

Textilindustri.

Jan Malmstedt kommer till oss och berättar om detta spännande ämne.

Datum: Torsdag 28 mars

Plats: Lidingö Museum, Lejonvägen 26

Program kl 18.00

Mingel med ett glas vin och tilltugg

kl. 19.00 Föredrag

Anmälan:

Till Maud Lilja, tel. 08-767 68 64 eller e-post maud1.lilja@tele2.se 

senast tisdag 26 mars

 

Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr. Om du ännu ej betalt den, kan du lämna

100 kr i ett kuvert då du kommer. ( Skriv ditt namn!) Har du inte möjlighet att

vara med på mötet betala in på bankgiro 5104-4550. Tack

 Porto avgifterna är höga. Vi ber alla som har mailadress att sända den till info@tradgillet.se