Bild på logotyp

 

 

*

 

 

Lidingö Trådgille är
en kunskaps- och kulturförmedlare inom textilområdet.

Vi visar på tradition och arbetsglädje.
Allt av hög kvalitet.

Vi verkar för att vara en förbindelsetråd mellan
textilt verkande Lidingöbor
samt mellan Lidingöbor och den textila omvärlden.

Våra samlingar, tre gånger per termin,
hålls oftast i Lidingö Hembygdsmuseum,
som ligger centralt på Lidingö.
Då erbjuds framför allt föredrag.

Träffarna börjar alltid med en timmes Social Hour
då vi äter och dricker något smått och gott till
självkostnadspris
och får tillfälle till samtal och gemenskap.

Därpå följer t.ex föredrag, bildvisning,
mannekänguppvisning - beroende på kvällens tema.

En gång per år försöker vi besöka en aktuell utställning
i Stockholm.