Bild på logotyp

 

*

HISTORIK och MÅLSÄTTNING

När började det hela?
I slutet av 1985, efter en resa till England då Anita Malmius och Gisela von Weiz besökte “York and District Guild of Weavers, Spinners and Dyers”.

Resan var så inspirerande att de tillsammans med Gunnel Ekström, Eva Kjellgren, Birgit Tesch och Margareta Traneus  startade en ideell förening, Lidingö Tråd Gille, med syfte att samla textilintresserade Lidingöbor. Numera heter föreningen Lidingö Trådgille.

Syftet var och är fortfarande att främja medlemmarnas intresse och förståelse för tråden i vidaste bemärkelse som kunskap om redskap och material, färg och form, tillverkningsprocesser och ge det  historiska perspektivet.

Målsättningen skulle vara - och är: hög kvalitet och kunskap om i första hand textil tradition vid sex tillfällen per år.

Första träffen anordnades den 4 februari 1986 i Högsätra skolas matsal. Därefter har olika lokaler gästats.

Större delen av medlemmarna är amatörer men det finns också medlemmar som arbetar professionellt med textil. Det finns inga regler eller kunskapskrav för att bli medlem.

I en tid då kulturellt stöd, både till skolor och kommuner, blir mindre för estetiska verksamheter, såg - och ser - Lidingö Trådgille som sin röda tråd att hålla textil kunskap levande genom att dela med sig av ett delvis hotat kulturarv.

Trådgillet vill också fungera som en träffpunkt för likasinnade, som har utmynnat i att varje tillfälle börjar med en timmes Social Hour.